wpisz szukaną frazę
Szukaj

Niedoszacowana skala oglądania telewizji na żywo wg AdLandii

#ChallengingTime

Badanie „Adnormal Behaviour”, prowadzone przez Ipsos na rynku brytyjskim, analizuje różnice w konsumpcji i postrzeganiu mediów między ogółem społeczeństwa („normalnymi” ludźmi) a profesjonalistami z branży reklamowej.

O ile prawdą jest, że oglądanie przechodzi z trybu na żywo w tryb na żądanie, jest to często przeszacowane – i to zostało ponownie zaobserwowane we wspomnianym badaniu. Specjaliści z branży mediowej twierdzili, że ponad połowę czasu spędzanego na oglądanie telewizji przeznaczają na SVOD (53%), z czego 27% stanowiło nagrywanie/przechowywanie, podczas gdy 20% czasu spędzano na oglądaniu na żywo. Przenosząc swoje wyobrażenia i analizując preferencje ogółu społeczeństwa Wielkiej Brytanii, specjaliści od mediów uznali, że SVOD będzie miało mniejszy (niż AdLandia) udział (31%), nagrywanie/time-shifting będzie podobne do ich własnego zachowania (26%), a telewizja na żywo będzie miała o wiele większy wskaźnik wskazań niż przedstawiciele mediów (43%). Rzeczywiste dane z BARB pokazują inne fakty: telewizja na żywo ma największy udział – 63%, podczas gdy nagrywane/przechwytywane treści stanowią 21%. Natomiast SVOD odnotowuje najmniejszy odsetek, wynoszący zaledwie 17%. Oglądanie na żywo odgrywa znacznie większą rolę w sposobie konsumowania treści telewizyjnych, niż wydaje się branży mediowej.

1.	Odsetek czasu spędzonego na oglądaniu poszczególnych form treści telewizyjnych

Kolejną rozbieżność widać w ocenie wpływu pandemii. Pandemia nie wpłynęła na konsumpcję mediów tak bardzo, jak sądzi branża. Początek pandemii w marcu 2020 roku przyniósł poważne zmiany w zachowaniu. Aby lepiej zrozumieć efekt COVID, w ankiecie widzowie określali częstotliwość, z jaką wykonywali poszczególne czynności, i wskazywali, czy zwiększyła się, zmniejszyła lub pozostała taka sama.

Koncentrując się w szczególności na konsumpcji treści wideo i patrząc na zmianę netto dla każdej aktywności (odjęcie odsetka osób, które zgłosiły skrajne częstotliwości zmian aktywności), dane pokazują, że „normalni” ludzie zauważyli wzrost zmian, jednak nie tak wielki, jaki widzą przedstawiciele branży reklamowej. Największą zmianę zaobserwowano w korzystaniu z usługi wideokonferencji – 93% respondentów z branży reklamowej stwierdziło, że zwiększyło korzystanie z Zooma i Microsoft Teamsów.

2.	Zmiany w konsumpcji mediów w wyniku pandemii – adlandia vs społeczeństwo.

 

Badanie analizuje zwyczaje medialne wśród ogółu społeczeństwa i profesjonalistów z branży oraz odkrywa znaczenie zdolności AdLandii do zrozumienia swoich odbiorców. Reklamodawcy zauważyli większą zmianę w swoich nawykach konsumpcyjnych, jednak brytyjska publiczność nie naśladowała tego samego zachowania z tak znaczącym skutkiem. Choć reklamodawcy dobrze rozumieją, co „normalni” ludzie konsumują, zwłaszcza w odniesieniu do treści telewizyjnych, nadal istnieją luki w postrzeganiu i korzystaniu z mediów społecznościowych. Badanie ujawnia zawyżone prognozy dotyczące postrzegania przez reklamodawców „normalnych” ludzi w obszarach takich jak korzystanie z SVOD, prawdopodobnie odzwierciedlające ich własne nawyki konsumpcyjne, i służy jako świetne przypomnienie, aby nie patrzeć na świat przez pryzmat własnego zachowania.

 

 

Źródło:

raport „Adnormal Behaviour, 2022” Ipsos / Thinkbox, 2022 r., Wielka Brytania

 

Data publikacji: 12.05.2023 r.

 

Share

Podobne artykuły