wpisz szukaną frazę
Szukaj

Jak pandemia zmienia życie Polaków?

#ChallengingTime

Infuture Institute opracował raport Renewed Reality, w którym opisano reakcje Polaków i ich plany na czas po pandemii. Które z „nabytych”, wywołanych koniecznością, zwyczajów pozostaną z nami na dłużej?

Pandemia COVID-19 niezaprzeczalnie wprowadziła zmiany w życiu każdego Polaka. Ponad dwumiesięczna konieczność izolacji wywołana pandemią, pokazała z jednej strony ogrom szans, jakie niesie ze sobą technologia (wzrost korzystania z tv i mediów online, edukacja online, praca zdalna, telemedycyna, kultura i rozrywka na ekranie monitora), z drugiej wyraźnie uwidoczniła szereg globalnych problemów, z którymi musimy się dziś pilnie zmierzyć (przerwany łańcuch dostaw, ograniczenie produkcji, osłabienie gospodarki).

Telemedycyna – odkrycie konsumentów

18% Polaków deklaruje utrzymanie korzystania, w dużym lub bardzo dużym stopniu, z teleporad i e-recept, nawet po otwarciu placówek medycznych. W czasie pandemii odsetek Polaków deklarujących korzystanie z tych form w czasie pandemii wzrósł ponad dwukrotnie.

Edukacja online – tęsknota za realnością

W trakcie izolacji o 9 % wzrosła liczba Polaków, którzy w dużym i bardzo dużym stopniu korzystali z samoedukacji online (podcasty, webinary, szkolenia i konferencje online). Jednakże model zdalnej pracy nie przekonuje Polaków – chęć utrzymania home office deklaruje zaledwie 4% badanych.

Kontakty z bliskimi – jednak chętniej na żywo

Ponad ¼ Polaków (27%) deklarowała, że w dużym i bardzo dużym stopniu utrzymuje relacje z bliskimi przez aplikacje. Gdy tylko będzie to możliwe, rodacy deklarują powrót do tradycyjnych relacji w świecie fizycznym – po pandemii zamiar utrzymywania kontaktów online z bliskimi komunikuje 21% Polaków. Tęsknota za bliskimi i chęć utrzymywania jakiegokolwiek kontaktu zwiększyła niemal dwukrotnie korzystanie z mediów społecznościowych. Przed pandemią w bardzo dużym stopniu korzystało z nich 12% Polaków, podczas pandemii – 22%.

Wpływ pandemii na zachowania Polaków

Pytani Polacy wskazują, że nie planują utrzymywania wprowadzonych zmian w kwestii korzystania z mediów społecznościowych czy samodzielnego gotowania – według deklaracji respondentów, po pandemii odsetek osób w bardzo dużym stopniu korzystających z mediów społecznościowych ma wrócić do stanu sprzed wybuchu epidemii i utrzymać się na poziomie 12%. Również gotujący Polacy po zakończeniu epidemii planują ograniczyć tę czynność do stanu sprzed koronawirusa.

Optymistycznie prezentują się chęci Polaków do utrzymania zdrowego trybu życia. Planujemy być bardziej aktywni fizycznie (wykorzystując przy tym potencjał technologii i Internet). Przed pandemią w dużym i bardzo dużym stopniu tego typu aktywność deklarowało 16% Polaków, po pandemii już 21%.

Wybuch epidemii znacząco zmienił również przyzwyczajenia zakupowe Polaków. Zamknięcie galerii handlowych, mocno ograniczona możliwość dokonywania zakupów pod wpływem impulsów czy strach przed niepewnym jutrem spowodowały, że Polacy bardziej pragmatycznie podchodzą do dokonywanych zakupów i planowanych wydatków. W porównaniu z czasem przed pandemią, o 10 % wzrosła liczba Polaków, którzy deklarują, że w czasie pandemii w bardzo dużym stopniu ograniczają wydatki tylko do najważniejszych produktów i usług. Po pandemii deklaracje te dotyczą już 9% respondentów, wynika to zapewne z tęsknoty za odwiedzeniem galerii handlowych, którą w badaniu deklaruje 20% respondentów.

Wpływ epidemii na sytuację gospodarczą kraju, niepewna sytuacja na rynku pracy i poczucie braku stabilizacji finansowej wpłynęły na deklarowaną chęć Polaków do regularnego oszczędzania. Przed pandemią, w dużym i bardzo dużym stopniu, oszczędzanie min. 10% zarobków deklarowało 33% Polaków, w trakcie pandemii 38%. W deklaracjach na okres po pandemii odsetek ten spada o 2 %, ale wciąż jest wyższy, niż wskazywały deklaracje Polaków przed rozprzestrzenieniem się wirusa COVID-19.

 

Źródło: Infuture Institute, raport „Renewed Reality”, Polska, maj 2020 r.

 

Wyniki przedstawione w raporcie bazują na badaniach ankietowych zrealizowanych w kwietniu 2020 r. z wykorzystaniem metody CAWI (Computer-Assisted Web Interview) przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie Infuture Institute. Zebrano w nich opinie 1062 Polaków w wieku 18+. Próba jest reprezentatywna ze względu na takie cechy socjodemograficzne jak płeć, wiek i wielkość miejscowości zamieszkania. Badanie miało na celu zebranie deklaracji dotyczących zachowań przed, w trakcie i po restrykcjach związanych z ogłoszoną pandemią koronawirusa. Badanie zostało uzupełnione o wywiady pogłębione z przedstawicielami badanych w raporcie branż (m.in. finansowej, turystycznej, gastronomicznej, medycznej) oraz ekspertami z obszaru miasta i kultury.

 

Data publikacji: 05.06.2020 r.

Share

Podobne artykuły