wpisz szukaną frazę
Szukaj

Reklama jako generator ROI. Profit Ability cz.1

„Profit ability: the business case for advertising”- to nowe badanie z rynku UK pochodzi z połączenia merytorycznego Ebiquity and GainTheory, dwóch największych i szanowanych firm z dziedziny marketingu. Charakteryzują się wrodzoną neutralnością medialną i bogatą bazą danych badań ekonometrycznych. Raport został opublikowany przez Thinkbox – brytyjską organizację powołaną w celu promocji telewizji.

 

„Profit ability” opiera się na przełomowych badaniach przeprowadzonych przez Binet i Field and Enders Analysis, aby zapewnić benchmarki branżowe, oparte na dowodach empirycznych wśród szerokiego grona reklamodawców, na temat tego, co firmy mogą oczekiwać od reklam. Zasadniczo robi to zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej i bada stopień, w jakim może się to różnić i względną skuteczność różnych kanałów medialnych w wielu sektorach. To, co się pojawia, jest przekonującym argumentem za ponownym przemyśleniem tego, w jaki sposób podchodzimy do inwestycji reklamowych i twardymi dowodami na to czemu firmy mogą zaufać, by zapewnić wzrost.

 

Najważniejsze wnioski z badania:

 

58% ZWROTU Z ZYSKU REKLAM JEST POMIJANE, GDY IGNORUJE SIĘ DŁUGOFALOWE DZIAŁANIE REKLAMY

Mniej niż połowa wpływu reklamy na zyski ma miejsce w krótkim okresie. Firmy optymalizujące inwestycje w reklamę oparte wyłącznie na tych łatwiej dostrzegalnych zwrotach krótkoterminowych znacznie zaniżają całkowitą rentowność pobudzoną przez reklamę. Nie maksymalizują rozwoju i wartości firmy.

 

REKLAMA JEST POTĘŻNĄ INWESTYCJĄ BIZNESOWĄ

Patrząc na łączny zwrot z inwestycji (ROI) w ciągu 3 lat, średnia kampania zapewnia zysk ROI w wysokości 3,24£ za każdy wydany funt.

 

FOCUS NA ILOŚCI I SKALOWALNOŚCI

To badanie jest wyjątkowe, ponieważ przechodzi od spojrzenia tylko na ROI, do umieszczenia go w kontekście wielkości inwestycji i skalowalności różnych mediów. Okazało się, że w krótkim okresie telewizja odpowiada za 62% całego generowanego przez reklamę zysku przy stopie zwrotu 1,73£ za każdy wydany funt, czyli najwyższy z mediów. W dłuższej perspektywie reklama telewizyjna generuje 71% całkowitego zysku generowanego przez reklamę przy ROI przez 3 lata 4,20£ za każdy wydany funt, także najwyższy z wszystkich mediów.

 

TV DOSTARCZA SKALĘ ZWROTU

Największy zysk osiąga telewizja, ponieważ jej skala i popularność umożliwiają efektywny zwrot z inwestycji przy dużych wydatkach. Firmy mogą przenieść inwestycje w telewizję na wyższy poziom niż inne media i nadal będą generować zyskowne profity, zanim zmniejszy się zwrot z inwestycji.

 

GENEROWANY REKLAMĄ ZYSK RÓŻNI SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD KATEGORII

Oprócz analizy ogólnej skuteczności reklam, badanie pokazuje również, w jaki sposób różne formy reklamy są wyświetlane dla różnych kategorii – HANDEL, FMCG, FINANSE i PODRÓŻE – oraz jak oddziaływanie w perspektywie długoterminowej jest kluczowe dla zrozumienia wpływu, jaki reklamy wywierają na różne kategorie.

 

REKLAMA TELEWIZYJNA JEST BEZPIECZNA

W długim okresie 72% kampanii reklamowych generuje zyski. Reklama to bezpieczna inwestycja biznesowa. Telewizja jest najbezpieczniejszym medium, ponieważ ma wysokie prawdopodobieństwo generowania zysków zarówno w krótkim (62%) jak i długim okresie (71%). W krótkim okresie 70% badanych telewizyjnych kampanii reklamowych przynosi zyskowny zwrot. W ciągu 3 lat od zakończenia kampanii reklamowych liczba ta wzrasta do 86% telewizyjnych kampanii reklamowych, które przynoszą zyskowny zwrot.

 

NAJWYŻSZY CZAS PONOWNIE OCENIĆ ZYSK GENEROWANY PRZEZ REKLAMĘ

Firmy mogą teraz ponownie ocenić potencjalny zwrot, który można wygenerować za pomocą różnych form reklamy. Na przykład z badania wynika, że reklamodawcy mogą nie być w stanie zmaksymalizować zysku generowanego przez reklamę przez niedoinwestowanie telewizji. Obecnie telewizja stanowi 54% wydatków na reklamę w bazie danych Ebiquity, ale odpowiada za 71% całkowitego zysku generowanego przez reklamę.

03profitability-12-12

 

 

Reklama to inwestycja biznesowa, która działa. Średnia kampania reklamowa zapewnia łączny zwrot z inwestycji w wysokości 3,24£. Telewizja jest  najmocniejszym i najbezpieczniejszym medium do generowania wysokich zysków, jest odpowiedzialna za 71% całkowitego zysku z reklamy w okresie ponad 3 lat wynoszącym 4,20 funta za każdy wydany funt, co jest najwyższym zwrotem z inwestycji w media.

„Reklama musi być postrzegana jako inwestycja kapitałowa we wzrost, a nie jako koszt. Powinna to być opcja inwestycyjna, która jest ważona i oceniana pod względem ryzyka wraz z innymi drogami rozwoju biznesu w ramach długoterminowego planu.”

 

 

Źródła:

Ebiquity ROI campaign database (luty 2014-maj 2017) & Gain Theory, 1954 kampanii

‘Profit Ability: the business case for advertising’, Listopad 2017
Badanie zostało przeprowadzone przez Thinkbox z Ebiquity i GainTheory, którzy niezależnie oceniają wydajność i skuteczność reklamy setek marek. Korzystając z istniejących baz danych, finansowanych przez klientów, przeanalizowano ponad 2000 kampanii reklamowych w 11 kategoriach, aby określić wpływ różnych form reklamy na zysk krótkoterminowy (w ciągu całej kampanii oraz w ciągu 3-6 miesięcy od zakończenia kampanii), a następnie połączono te informacje z wynikami dla generowania zysku w dłuższym okresie (do 3 lat) aby określić całkowity ROI Oczywiście, reklama ma jeszcze bardziej długoterminowy wpływ ponad 3 lata, ale to wykracza poza zakres tego badania.

Data publikacji: 21.09.2018 r.

Share

Podobne artykuły