wpisz szukaną frazę
Szukaj

Reklama a krótkoterminowe ROI. Profit Ability cz.2.

Telewizja jest najsilniejszym i najbardziej pewnym medium budującym zyski krótkoterminowe. Tak wynika z raportu opublikowanego przez Thinkbox „Profit Ability: the business case for advertising”*, który określa ilościowo całkowity wygenerowany zysk przez różne formy reklamy w Wielkiej Brytanii, aby pokazać, co one wnoszą do końcowego rozrachunku. Jego celem było zbadanie i porównanie wyników generowania zysków przez wszystkie media, ze szczególnym naciskiem na odkrycie efektów reklamy telewizyjnej.

 

W raporcie zbadano, że we wszystkich sektorach i mediach średni zwrot krótkoterminowych zysków z reklamy wynosi 1,51£. Jest to zależne od sektora, od 0,53£ w FMCG do 2,53£ w handlu detalicznym i 3,91£ w podróżach. Podróże to sektor z dużymi firmami i ich rentowność TV w wysokości 5,16£ jest fenomenalna, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jest to tylko krótkoterminowy zwrot. Powodem wysokiej wydajności jest to, że klienci sektora podróży są bardzo wrażliwi na bodźce reklamowe, które zwiększają obroty. Niski zwrot z inwestycji dla sektora FMCG w krótkim okresie to dobry przykład tego, dlaczego ważne jest, aby nie oceniać reklamy wyłącznie na podstawie wyników krótkoterminowych. W tej branży liczy się budowanie stałej bazy wiernych klientów, w czym telewizja poprzez swój zasięg jest niezastąpiona. Widoczne jest to w analizach długoterminowych, gdzie ROI wynosi 1,49£ (dla TV 1,69£).

wykresy_04-23

Telewizja jest najsilniejszym medium działającym krótkoterminowo. Ma największe prawdopodobieństwo generowania zysków z reklamy i generuje największy zwrot z inwestycji.

wykresy_04-27

TV ma najwyższy krótkoterminowy zwrot z inwestycji, generując 1,73£ za każdy wydany funt. Jest to niezwykle konsekwentne przez ostatnie 10 lat, w których wskaźnik ROI dla telewizji wynosił od 1,70£ do 1,80£, w zależności od inflacji / deflacji.

Telewizja zapewnia nie tylko wysoki zwrot z inwestycji, ale robi to na dużą skalę. Biorąc pod uwagę wielkość zwrotu widzimy, że telewizja stanowi 62% generowanego przez reklamę zysku w krótkim okresie. Telewizja stanowi tylko połowę wszystkich wydatków na media w bazie danych Ebiquity, a zwrot z inwestycji telewizyjnych stanowi prawie dwie trzecie całego zmierzonego krótkoterminowego zysku wygenerowanego z inwestycji w media.

 

TV jest najbezpieczniejszym medium do lokowania budżetów.

 

Aby ocenić stopień ryzyka związanego z inwestowaniem w różne formy reklamy w krótkim okresie, przyjrzyjmy się zakresowi zysków wygenerowanych przez różne kanały. Można to zrobić, patrząc na typowy zakres zwrotów z inwestycji dostarczonych w krótkim okresie przez media. W tym celu usuwamy graniczne zwroty z inwestycji i koncentrujemy się na środkowych 50%. Nazywa się to zasięgiem między kwartylami i pokazuje typowy krótkoterminowy zwrot z inwestycji, jakiego marka mogłaby oczekiwać. Im krótszy pasek, tym większa pewność zwrotu z inwestycji. Im wyżej położony pasek, tym lepsza jest wydajność krótkoterminowa.

 

W tej analizie telewizja prezentuje się jako medium, które w krótkim okresie najprawdopodobniej wygeneruje zyski z reklamy, a 70% telewizyjnych kampanii reklamowych w tym okresie przynosi zyskowny zwrot.

TVwykres2-27-25

 

W przypadku telewizji, zasięg między kwartylami jest stale wyższy niż w przypadku innych mediów, co oznacza, że inwestycja w reklamę telewizyjną jest bezpieczniejsza niż w inne media. Jest bardziej prawdopodobne, że zapewni rentowny krótkoterminowy zwrot z inwestycji. TV zapewnia także najwyższy zwrot z inwestycji ROI w krótkim okresie.

 

Źródło:

‘Profit Ability: the business case for advertising’, Listopad 2017

*Badanie zostało przeprowadzone przez Thinkbox z Ebiquity i GainTheory, którzy niezależnie oceniają wydajność i skuteczność reklamy setek marek. Korzystając z istniejących baz danych, finansowanych przez klientów, przeanalizowano ponad 2000 kampanii reklamowych w 11 kategoriach, aby określić wpływ różnych form reklamy na zysk krótkoterminowy (w ciągu całej kampanii oraz w ciągu 3-6 miesięcy od zakończenia kampanii) , a następnie połączono te informacje z wynikami dla generowania zysku w dłuższym okresie (do 3 lat) aby określić całkowity ROI. Oczywiście, reklama ma jeszcze bardziej długoterminowy wpływ ponad 3 lata, ale to wykracza poza zakres tego badania.

Data publikacji: 05.10.2018 r.

Share

Podobne artykuły